Biblia Online i MP3

Polecamy Biblię Online. Ciekawa strona, na której można zapoznać się z treścią Bibli. Strona zawiera różne przekłady bibli. W tym kilka przekładów Biblii audio do słuchania przez stronę. Możliwość wyszukiwana wersetów. Adres strony to: http://biblia-online.pl/. Kliknij na obrazek obok aby zobaczyć stronę.

 

 

 

 

Dlaczego Biblia?

Dlaczego Biblia ? - Przemyślenia Pastora Marka Tomczyńskiego ze zboru w Legnicy. Dzięki łasce Jezusa Chrystusa wyszedł z choroby alkoholowej. Pastor opowiada co znaczy dla niego czytanie i stosowanie słowa Bożego (Pisma Świętego) w codziennym życiu.

 

 

 

Biblia mp3 na stronie Zboru 'Nowe Życie'

Poniżej do ściągnięcia oraz słuchania Biblia mp3. Udostępniona dzięki pracy Zboru "Nowe Życie" z Gdańska. Adres strony nowe życie: http://www.ccnz.pl/biblia. Kliknij na obrazek obok aby zobaczyć stronę.

 

 

 

STARY TESTAMENT

I Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (81 mb)
II Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (85 mb)
III Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (64 mb)
IV Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (85 mb)
V Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (73 mb)
Księga Jozuego kropka Słuchaj kropka Pobierz (51 mb)
Księga Sędziów kropka Słuchaj kropka Pobierz (52 mb)
Księga Rut kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
I Księga Samuela kropka Słuchaj kropka Pobierz (69 mb)
II Księga Samuela kropka Słuchaj kropka Pobierz (60 mb)
I Księga Królewska kropka Słuchaj kropka Pobierz (53 mb)
II Księga Królewska kropka Słuchaj kropka Pobierz (54 mb)
I Księga Kronik kropka Słuchaj kropka Pobierz (66 mb)
II Księga Kronik kropka Słuchaj kropka Pobierz (86 mb)
Księga Ezdrasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (24 mb)
Księga Nehemiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (35 mb)
Księga Estery kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
Księga Joba kropka Słuchaj kropka Pobierz (59 mb)
Księga Psalmów kropka Słuchaj kropka Pobierz (150 mb)
Księga Przypowieści Salomona kropka Słuchaj kropka Pobierz (55 mb)
Księga Kaznodziei Salomona kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
Pieśni nad Pieśniami kropka Słuchaj kropka Pobierz (9 mb)
Księga Izajasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (122 mb)
Księga Jeremiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (135 mb)
Treny kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
Księga Ezechiela kropka Słuchaj kropka Pobierz (121 mb)
Księga Daniela kropka Słuchaj kropka Pobierz (39 mb)
Księga Ozeasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (17 mb)
Księga Joela kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
Księga Amosa kropka Słuchaj kropka Pobierz (13 mb)
Księga Abdiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
Księga Jonasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Micheasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (10 mb)
Księga Nahuma kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Habakuka kropka Słuchaj kropka Pobierz (5 mb)
Księga Sofoniasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (5 mb)
Księga Aggeusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Zachariasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (20 mb)
Księga Malachiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (6 mb)

 

NOWY TESTAMENT

Ewangelia św. Mateusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (156 mb)
Ewangelia św. Marka kropka Słuchaj kropka Pobierz (48 mb)
Ewangelia św. Łukasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (82 mb)
Ewangelia św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (59 mb)
Dzieje Apostolskie kropka Słuchaj  kropka Pobierz (78 mb)
List do Rzymian kropka Słuchaj kropka Pobierz (33 mb)
I List do Koryntian kropka Słuchaj kropka Pobierz (31 mb)
II List do Koryntian kropka Słuchaj kropka Pobierz (22 mb)
List do Galacjan kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
List do Efezjan kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
List do Filipan kropka Słuchaj kropka Pobierz (8 mb)
List do Kolosan kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
I List do Tesaloniczan kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
II List do Tesaloniczan kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
I List do Tymoteusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (19 mb)
II List do Tymoteusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (13 mb)
List do Tytusa kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
List do Filemona kropka Słuchaj kropka Pobierz (3 mb)
List do Hebrajczyków kropka Słuchaj kropka Pobierz (25 mb)
List św. Jakuba kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
I List św. Piotra kropka Słuchaj kropka Pobierz (19 mb)
II List św. Piotra kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
I List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (17 mb)
II List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
III List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
List św. Judy kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
Objawienia św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (36 mb)