Biblia a homoseksualizm

Zadajmy sobie pytanie co na temat Homoseksualizmu mówi Biblia? W wielu miejscach pisma świętego można przeczytać iż pożycie partnerów tej samej płci jest grzechem.

 

"Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi."

Rz 1; 26-28;


"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą".

1 Kor 6;9:

Uświadomić trzeb sobie również, iż Chrześcijanie nie nawołują do karania czy dyskryminacji Homoseksualistów lecz stoi na jasnym stanowisku, iż jest to grzech. Biblia nakazuje również w wielu miejscach do przebaczenia, potępienia grzechu lecz nie samego grzesznika, nawołuje do upomnienia grzesznika lecz kategorycznie nie do czynienia krzywdy. Wręcz przeciwnie sam Jezus jadał z grzesznikami i przebywał z nimi lecz jasno potępiał grzech. Nawoływał do zmiany i odrodzenia. Tak więc zabranianie chrześcijanom nazywać grzech grzechem jest przejawem dyskryminacji jednej grupy społecznej przez inną.