Modlitwa - co to takiego?

Zapewne często słyszałeś od duchownych, że należy się modlić. Zaraz jednak pojawia się wątpliwość: Jak w zasadzie się modlić i po co jest ta "modlitwa"? Być może nikt cię nie uczył jak się modlić? Wypowiadanie słów w próżnię i wyuczonych regułek wydaje się bez sensu?

Zacznijmy od tego, iż modlitwa nie jest tylko dla uprzywilejowanych duchownych i ?religijnych dewotek?. Absolutnie każdy może się modlić. Modlitwa bowiem jest po prostu sposobem na komunikację z Bogiem. Możesz modlić się własnymi słowami tak jak jakbyś rozmawiał(a) z drugą osobą. Możesz powierzyć Bogu swoje troski, możesz dziękować mu za wszystko co masz lub czego doświadczyłeś i wiele, wiele więcej. Jeśli przeczytasz ten artykuł dowiesz się więcej czym jest modlitwa i jak należy się modlić...

 

Co Pismo Święte mówi o modlitwie?

W związku z tym, iż naszą wiedzę na temat modlitwy opieramy na Słowie Bożym (Bibli) dowiedzmy się najpierw co na temat modlitwy ma ono do powiedzenia.

Biblia już w pierwszej księdze wspomina o modlitwie:

"Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana."

I Księga Mojżeszowa (Genesis) 4:26

Co Biblia mówi na temat postawy w modlitwie?

Czy muszę klęczeć kiedy się modlę? Na temat postawy czytamy, że ludzie stali przed Bogiem, klęczeli modląc się, a nawet leżeli:

"Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, wyciągnął swoje dłonie ku niebu. I rzekł: Panie, Boże Izraela! Nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z tobą."

1 Królewska 8:22-23

"A gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu."

1 Królewska 8:54

"Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako ja chcę ale jako Ty."

Ewangelia wg. Św. Mateusza 26:39

Czy musimy wygłaszać przemówienia jak Salomon i układać wielkie mowy do Boga? Czy powinniśmy mówić jakieś regułki? Otóż nie musimy. Nie musimy mówić w sposób elokwentny i używać wielu słów gdyż tak mówi nam Boże słowo:

"A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności, będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.?

Ewangelia wg Św. Mateusza 6:7-8

Czytając taki fragment możesz powiedzieć: ?zaraz, zaraz przed chwilą wspomniałeś, że nie muszę się modlić bo Bóg i tak wie czego chcę. To po co w ogóle się modlić skoro Bóg i tak wie czego chcę? Najprostsza odpowiedzią to fakt, iż Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, aby się modlili.Natomiast my jako uczniowie winniśmy wypełniać jego wolę.

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe."

Ewangelia wg. Św. Mateusza 26:41

"Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. ..."

Ewangelia wg. Św. Łukasz 18:1

Bóg czasem zwleka w naszej sprawie. Pamiętaj prosze o tym, że Bóg nie jest automatem do spełniania życzeń, lecz Bogiem który stworzył niebo i ziemię. Ojcem, który Ciebie kocha i chce nauczyć Cię czegoś cennego. Wzmocnić Cię (czasem przez doświadczenia i trudności). Kiedy chcesz być cierpliwym człowiekiem da Ci okoliczności wystawiające twoją Cierpliwość na próbę. Czy możliwe jest by nauczyć się cierpliwości inaczej ?

Czasem nawet nie dostrzegamy kiedy Bóg spełnił nasze modlitwy. Kiedyś, poznałem wpiałego człowieka. Nazwijmy go Włodek. Włodziu to wpiały człowiek. Pracowałem z Włodkiem w sadach owocowych wracaliśmy z sadu o 21:00, czas na higienę, kolację. I o 6:00 ? 7:00 pobudka i z powrotem do sadu. Włodziu starszy człowiek o 4:00 rano codziennie wstawał i szedł się modlić. Mówił, że to dzięki Bożej łasce ma siłę, aby wstawać i modlić się. Dzięki tej modlitwe wzmiacniał się duchowo. Podziwiam do dziś Włodzia i jego wiarę. Kiedy rozmawiałem z Włodziem, Boży pokój i stałość jego postawy udzielała się. To naprawdę musiało być Boże błogosławieństwo, w którym chodzi Włodzu. Włodziu chodził w Bożym błogosławieństwie DOSŁOWNIE. Któregoś razu zauważyłem na jego sandałach napis. Zapytałem Włodzia skąd masz te budy? Powiedział, że kupił gdzieś na jakimś straganie. Czy wiecie co było napisane na sandałach Włodzia? "BLESSING". Co z angielskiego znaczy BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, odmówić modlitwę, dobrodziejstwo. Włodziu nie znał angielskiego więc nie wiedział, że codziennie chodzi w błogosławieństwie. Dosłownie! Ale wróćmy do modlitwy.

Ale dlaczego powinienem się modlić?

Wyobraźmy sobie, że mamy przyjaciela i rozmawiamy z nim raz na rok. Jak myślicie czy ta relacja będzie głęboka i będziecie się dobrze rozumieć czy raczej płytka i nie będzie was wiele łączyć?... Podobnie z modlitwą. Kiedy rozmawiamy z Bogiem nawiązujemy z nim bliższą relację. Uczymy się słuchać jego szeptu, który często pojawia się w naszym życiu nieuświadomiony.

"Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam."

Ewangelia wg. Św. Jana 15:7

Wciąż nie wiem jak się modlić?

Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz o co się modlić lub jak to robić, po prostu powiedz o tym Bogu tak jakbyś mówił do przyjaciela. Biblia mówi, iż Bóg z pomocą Ducha Świętego wspiera nas w modlitwie

"Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach."

List Św. Pawła do Rzymian 8;26-27

Jak więc się modlić, aby być wysłuchanym?

Modliłeś się i nie byłeś wysłuchiwany? Po czym stwierdziłeś, że Boga nie ma i nie wysłuchuje twoich modlitw. Możemy znaleźć kilka warunków skutecznej modlitwy. Jaki to warunki?

Pokora. Pokorne serce:

"I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię ozdrowię."

Druga Księga Kronik 7:14

Gorliwe pragnienie i łaknienie Boga:

"Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was ? mówi Pan ? myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem."

Jeremiasza 29:11-13

Wiara:

"Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokowiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam."

Ewangelia wg. Św. Marka 11:24

"A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeźeli zaś dopuści się grzechów, będą mu odpuszczone"

List Św. Jakuba 5:15

Prawość, sprawiedliwość:

"Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego"

List Św. Jakub 5:16

Posłuszeństwo:

"I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego."

Pierwszy list Jana 3:22

Bywa iż modlitwy nie są wysłuchiwane. Dlaczego? Pismo święte podaje kilka przeszkód dla skutecznej modlitwy:

 • Nieposłuszeństwo wobec Boga: Pierwsza Księga Samuela 14: 27-46

 • Ukryty grzech: Psalm 66:18;

 • Obojętność wobec Boga:

  "Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem."

  Przypowieści Salomona 1:28

 • Brak miłosierdzia:

  "Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie."

  Przypowieści Salomona 21:13

 • Pogarda dla nauki (dla prawa)

  "U tego kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą"

  Przypowieści 28:9

 • Wina przelanej krwi

  "A gdy wyciągacie swoje ręce zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!"

  Izajasza 1:15

 • Niesprawiedliwość, niegodziwość: Izajasz 59:2

 • Upór: Zachariasz 7:12-13

 • Chwiejność wiary, sceptycyzm:

  "Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma."

  List Św. Jakuba 1:6-7

 • Chęć dogodzenia tylko sobie:

  "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności."

  List Św. Jakuba 4:3

Tak więc nasze modlitwy są wysłuchiwane, gdy odpowiadają Bożej woli:

"Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas"

Pierwszy List Jana 5:14

Jeszcze tylko jedna kwestia co do modlitwy. Czy powinniśmy modlić się razem czy osobno?

Odpowiedź brzmi, tak i tak. Powinniśmy modlić się z innymi razem oraz na osobności. Co na to mówi Biblia:

"Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego."

Dzieje Apostolskie 1:14

"Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Mateusz 6:6

Jest wiele fragmentów o modlitwie razem w kościele i na osobności. Podobnie jak rozżarzony węgielek, gdy wypadnie z ogniska szybko przygasa, tak samo człowiek gdy jest poza kościołem szybko traci siłę swojej wiary.Tak więc powinniśmy modląc się przestrzegać pewnych zasad, o których pisałem. Modlić się z wiarą. Modlić się czasem własnymi słowami rozmawiając z Bogiem. Czasem przypominając sobie modlitwę Ojcze Nasz. Lub modlić się według wzoru jakim jest Ojcze Nasz. Modlić się razem z innymi wierzącymi i wspierać się w modlitwie. Jest też modlitwa błyskawiczna, o której czytamy w Nehemiasza2:1-5. Czasem jak Dzięki temu trwamy w relacji z Bogiem i możemy chodzić w błogosławieństwie. Chodząc w Błogosławieństwie zyskujemy Boży pokój w każdej sytuacji. Jesteśmy wzmocnieni. Zachęcąm cię do modlitwy! Jeśli do tej pory nigdy się nie modliłeś zachęcam cię do oddania się pod opiekę Bogu z pomocą podobnej modlitwy:

Ojcze, wiem, że złamałem/ złamałam Twoje Prawo i moje grzechy oddzielają mnie od ciebie. Bardzo tego żałuję, pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i poddać moje życie Tobie. Proszę przebacz mi i pomóż mi żyć w sposób, który będzie się Tobie podobał. Wierzę, że Twój Syn- Jezus Chrystus umarł za moje grzechy na krzyżu, powstał z martwych, żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/ posłuszną i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.